Těšanka a další obchodní stezky Ždánického lesa

Cesta Těšanka Po hřebenech Ždánického lesa se již v dávných dobách vinuly důležité a pečlivě udržované obchodní cesty. Nejznámějšími jsou právě Těšanka a Bohuslávka.  

Bývalá stará obchodní cesta Těšanka je jednou z odboček Jantarové stezky a vedla od Buchlova a Velehradu přes Ždánický les do Těšan a na Brno. Silnička se nad Lovčicemi stáčí k Červenému kříži, dále kolem hájovny Zlatý jelen k Bošovicím a Těšanům jako podle pravítka a odtud k Brnu. Stezka vede Ždánickým lesem od nepaměti a je prošlapána poutníky, kupci, perzekuovanými evangelíky i partyzány. A zákoutí z bříz jsou nádherná, zvlášť na podzim...

Druhá, Bohuslávka, šla od Kyjova nad Nechvalínem a Lovčicemi k Nevojicím a přes Bučovice k Brnu. 

Třetí obchodní cesta, zvaná už v XVI. století „starodávná“, procházela z jižní Moravy k Dražůvkám, přičemž na Bohutsku na tzv. Vejskocích bylo vybíráno mýto. Následně cesta procházela Ždánicemi na Těšanku až k Nevojicím.

Nahoru