Pouť na Těšanku

28. 04. 2018, 14:25

Římskokatolická farnost Dambořice

Vás zve na

Pouť na Těšanku

k Červenému kříži,

která bude v sobotu 28. 4. 2018 

Program poutě v Dambořicích:

14:25 setkání u fary

14:30 odchod procesí

15:00 žehnání polí, vinic a sadů

16:00 program na Těšance

17:30 volný program, pohoštění

2628-tesanka.jpg

Typ: Akce

Organizátor: Římskokatolická farnost Dambořice

Web: http://www.damborice.cz/aktualne.htm#872-mistni-knihovna