Divadelní večer, Křenovice

24. 03. 2018, 18:00

Sál obecní hospody Křenovice, sobota 24. 3. 2018 v 18:00 hod.

Divadelní poetický večer z díla Bohuslava Reynka

uvádí: Dušan Baur (moderátor radia Proglas) a Roberto Scavino

      Bohuslav Reynek byl grafik, katolický básník, překladatel, kultovní duchovní tvůrce, umělec záměrně ignorovaný totalitním režimem, solitér stojící mimo trendy. Grafické dílo B. Reynka bylo dlouhá léta opomíjeno, síla prostoty a člověčenství, která z jeho grafik suchých jehel vyzařuje, zůstává veřejnosti utajena. Dnes patří jeho grafiky ke chloubám sběratelů umění a jejich ceny se pohybují v desetitisících. Pryč jsou časy, kdy tento svébytný umělec rozdával své tisky návštěvám odlehlého petrkovského statku na památku. Jako básník, tak jako grafik byl B. Reynek vyznavačem prostoty. Nikdy nesklouzl k efektní bezobsažnosti. Jednoduchost formy vždy podtrhovala sdělení. Možná prosté, ale o to hlubší. Jeho díla nikdy neoslovují kresebnou brilancí, ale citem. Pro kouzlo okamžiku, to lepší v nás. Pro lásku … ke krajině, domovu, lidem, zvířatům, životu, Bohu.

      Tímto pořadem volně navazujeme na poznávání osobností kultury, kdy jsme v loňském roce představili A. Vorla, a chtěli bychom v tomto pokračovat i osobnostmi přesahujícími náš region.                                                                   

Srdečně zve Spolek divadla A. Vorla

2553-divadlo.jpg

Typ: Akce

Místo konání: Sál obecní hospody

Web: http://www.obec-krenovice.cz/zivot-v-obci/divadelni-vecer-2